Đến với Thắng Lợi Group, các bạn sẽ thoả sức thể hiện đam mê, khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong bản thân của mỗi cá nhân và định vị “thương hiệu” của chính bạn.

Tuyển Dụng- Trưởng phòng Kinh Doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh A. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí CVKD Có thành tích bán hàng vượt trội. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản…

Tuyển Dụng- Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

Thư Ký Hội Đồng Quản Trị A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị. Thiết lập hệ thống biểu mẫu phục vụ các hoạt động quản…

Tuyển dụng - Trưởng phòng Quản trị nguồn Nhân Lực

Trưởng Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC[tabs type="horizontal"] [tabs_head] [tab_title] I. Tuyển dụng (70%) [/tab_title] [tab_title] II. Đào tạo (15%) [/tab_title] [tab_title] III. Công tác…

Tuyển dụng - Lập Trình Viên Máy Tính

Tuyển dụng - Lập Trình Viên Máy Tính A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC[tabs type="horizontal"] [tabs_head] [tab_title]Triển khai phần mềm [/tab_title] [tab_title] Các nhiệm vụ khác [/tab_title] [/tabs_head] [tab] Tham…

Tuyển Dụng-Trưởng bộ phận Thanh Tra Xây Dựng

Trưởng bộ phận Thanh Tra Xây Dựng A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra và Phối hợp cùng Khối Xây dựng và Khối Quản trị Dự án việc tuân thủ các quy định của Pháp luật; Điều lệ và Quy…

Tuyển Dụng- Chuyên Viên Marketing Tổng Hợp

Chuyên Viên Marketing Tổng Hợp A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch event, tạo thị theo plan Marketing tổng theo từng dự án và giai đoạn bán hàng Phụ trách quản lý điều phối công việc…

Tuyển dụng - Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN A. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Từ 3-5 năm quản lý các Sàn Đại Lý F1 và làm việc ở vị trí tương đương hoặc Giám Đốc Kinh Doanh/ Giám Đốc Đầu Tư. Hiểu biết chuyên…

Tuyển dụng - Chuyên Viên Hạ Tầng Và Bảo Mật (IT)

Tuyển dụng - Chuyên Viên Hạ Tầng Và Bảo Mật (IT) A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC [box type="warning" align="alignleft" class="trong-tri" width="450px"]Chịu trách nhiệm về quản lý hạ tầng CNTT của Công ty bao gồm…

Tuyển dụng - Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm (IT)

Tuyển dụng - Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm (IT) A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC[tabs type="horizontal"] [tabs_head] [tab_title] Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm [/tab_title] [tab_title] Các nhiệm vụ khác [/tab_title] [/tabs_head] [tab] …

Tuyển dụng - Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Giám Đốc Tài Chính (CFO) A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư và các hợp đồng kinh tế. Lập kế hoạch tài chính, triển…

Tuyển Dụng- Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (IT)

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (IT) A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, ghi lại, phân tích và xác nhận các yêu cầu hệ thống và quy trình kinh doanh. Tiếp nhận yêu cầu đề xuất từ các bộ…

Tuyển dụng - Kỹ sư thiết kế, Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

Tuyển dụng - Kỹ sư thiết kế, Giám sát Dân dụng và Công nghiệp A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC [tabs type="horizontal"] [tabs_head] [tab_title] I. GĐ thực hiện dự án [/tab_title] [tab_title] II. GĐ kết thúc dự…