Tuyển dụng thư ký hội đồng quản trị

Tuyển Dụng- Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

Trang Chủ » Tuyển Dụng » Tuyển Dụng- Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

Thư Ký Hội Đồng Quản Trị
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
 • Thiết lập hệ thống biểu mẫu phục vụ các hoạt động quản trị của HĐQT.
 • Thực hiện quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan tới hoạt động quản trị của HĐQT.
 • Hỗ trợ công tác tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc định kỳ của HĐQT, thư ký các cuộc họp. Thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT, các cổ đông bằng văn bản trong trường hợp không triệu tập cuộc họp.
 • Hỗ trợ thúc đầy, theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đại hội đồng cổ đông.
 • Hỗ trợ HĐQT thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước (Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Kế hoạch đầu tư…)
 • Phối hợp với các Phòng Ban xây dựng Báo cáo thường niên.
 • Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác quản trị tại các công ty thành viên.
 • Chuẩn bị, dự thảo các tài liệu theo yêu cầu của Chủ tịch.
 • Thu thập, xử lý và phân tích thông tin cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch
 • Trợ giúp Chủ tịch theo dõi, đôn đốc các đơn vị, bộ phận thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế và điều lệ của công ty
 • Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
 • Lập kế hoạch tổ chức, thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý
 • Gửi thông báo cuộc họp tới các cổ đông có quyền dự họp; tiếp nhận các kiến nghị của các cổ đông để đưa vào chương trình họp (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ
 • Chuẩn bị nội dung, tài liệu cuộc họp
 • Thư ký cuộc họp; truyền đạt báo cáo về kết quả của ĐHĐCĐ, Biên bản và Nghị quyết đại hội tới các cổ đông
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, chi trả cổ phiếu thưởng, cổ tức…
 • Đón tiếp, cung cấp thông tin, giải đáp thắc măc của các cổ đông, các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng…đồng thời hỗ trợ HĐQT chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư…
 • Phối hợp với Ban Marketing & Truyền thông, Quan hệ Nhà đầu tư cung cấp, cập nhật thông tin về hoạt động của HĐQT trên website công ty và các kênh thông tin khác.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý, đối ngoại, Tài chính  ở các Công ty niêm yết.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh.
 • Kiến thức về xã hội, kinh tế, đời sống.
 • Am hiểu về các luật định của một doanh nghiệp niêm yết.
 • Pháp luật kinh tế, dân sự, lao động,…
 • Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết)/Tiếng Nhật

Thắng Lợi Group

Là một trong những chủ đầu tư bất động sản, xây dựng công trình giàu kinh nghiệm và uy tín tại thị trường vùng ven Tp. Hồ Chí Minh, được sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng, Công ty Thắng Lợi ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn theo đúng tiêu chí ” Kiến Tạo Cộng Đồng – Phát Triển Địa Phương

Lưu ý: Đối với tin đăng trên website, Bộ phận Tuyển dụng chỉ nhận CV gửi trực tiếp qua địa chỉ email: thangloi.cskh@gmail.com
Điện Thoại: 090 6677 478
Mức lương: 15,000,000 VNĐ – 25,000,000 VNĐ

Tin liên quan

Tuyển Dụng-Trưởng bộ phận Thanh Tra Xây Dựng

Trưởng bộ phận Thanh Tra Xây Dựng A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 6677 478